PokerOnline.nl

Regels

Pokerinside heeft een aantal regels opgesteld waar zijn leden zich aan dienen te houden. Dit zijn echter normale regels die in het echte leven als normaal worden beschouwd.

Hou je je niet aan deze regels of bega je een ernstige overtreding dan loop je de kans een waarschuwing te krijgen, een tijdelijke ban of het sluiten van je account. In het het geval van punten overheveling of samenspel worden de punten gereset!

  Algemeen

 • Het is niet toegestaan om op meer dan 1 tafel tegelijk te spelen!.
 • Het is niet toegestaan om samen te spelen, punten over te hevelen of elkaar aan punten te helpen.
 • Racisme, discriminatie, benadelen, beledigen, schelden, bedreigen en pesten is niet toegestaan.
 • Spammen, flooden, meervoudig hoofdlettergebruik, het gebruiken van veel smilies en dubbelposten is niet toegestaan.
 • Alles wat pokerinside.nl of de gezelligheid op pokerinside.nl nadelig beinvloedt is niet toegestaan.
 • 18+ materiaal is niet toegestaan.
 • Onfatsoenlijke informatie, links en afbeeldingen zijn niet toegestaan.
 • Meerdere accounts hebben is niet toegestaan.
 • Klachten dienen te worden gemeld via het helpdeskformulier.
 • Overtredingen door leden dienen gemeld te worden door middel van het meld misbruik formulier.
 • Bij overtredingen kan actie worden ondernomen door crewleden. Hierbij kunnen berichten, reacties, plaatjes, links, etc. verwijderd worden.
 • Verwijderde berichten, reacties, plaatjes, links, etc. en gesloten berichten dienen niet opnieuw geplaatst te worden.
 • Bij overtredingen kunnen officiele waarschuwingen worden uitgedeeld.
 • Bij ernstige overtredingen kunnen leden een ban ontvangen van de Administrators of beheerders.
 • Over de acties van crewleden wordt niet gediscussieerd op de site.
 • Schelden op de website zelf, dus de nieuwspagina's/artikelen enzovoorts wordt bestraft met een ban.
 • Crew

 • Crewleden hebben dezelfde rechten als alle leden.
 • Crewleden dienen zich net als alle leden aan de regels te houden.
 • Problemen dienen niet op de site te worden besproken.
 • Alleen de crewleden zelf mogen met hun account hun functie uitoefenen.
 • Bij ernstige overtreding van de regels kunnen crewleden hun status kwijtraken.
 • Ban Beleid

 • Bij een ernstige overtreding ontvangt de betreffende speler een ban.
 • Indien een speler scheld en/of andere spelers ernstig beledigd op een pokertafel gaan wij over tot een "Mute". Dit houdt in dat deze speler gedurende 1 week geen berichten achter kan laten in de pokerchat. Tevens krijgt de speler een waarschuwing.
 • Blijft een speler zich niet aan de regels houden na een waarschuwing dan wordt het account gebanned.
 • Als een account gebanned is verliest deze zijn recht op een prijs. Pokerinside doet niet aan teruggaves als een speler geband is.
Pokerstars